• Đăng tin tuyển dụng

VỊ TRÍ ĐĂNG TIN
CỔNG TRANG BOX TUYỂN GẤP
VND/TUẦN
BOX VIỆC LÀM HẤP DẪN
VND/TUẦN
BOX VIỆC LÀM MỚI
VND/TUẦN
Việc làm quản lý Trang chủ 2.000.000
(Bấm xem chi tiết)
1.500.000
(Bấm xem chi tiết)
Không bán
Việc làm chuyên môn Trang chủ 3.500.000
(Bấm xem chi tiết)
3.000.000
(Bấm xem chi tiết)
2.000.000
(Bấm xem chi tiết)
Trang ngành 1.750.000
(Bấm xem chi tiết)
1.500.000
(Bấm xem chi tiết)
1.000.000
(Bấm xem chi tiết)
Việc làm lao động phổ thông Trang chủ 2.000.000
(Bấm xem chi tiết)
1.500.000
(Bấm xem chi tiết)
1.200.000
(Bấm xem chi tiết)
Việc làm sinh viên Trang chủ 1.500.000
(Bấm xem chi tiết)
Không bán Không bán

Hotline cho Nhà tuyển dụng

Miền Bắc:
(024) 7308 2424
Miền Nam:
(028) 7308 2424