Đăng tin tuyển dụng

  • Nhiều ứng viên xem tin
  • Nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyến
  • Quản lý hồ sơ thuận tiện

Xem chi tiết

Lọc hồ sơ

  • Sàng lọc hồ sơ theo tiêu chí tìm kiếm
  • Tiếp cận ứng viên phù hợp nhanh chóng
  • Thời gian sử dụng lên đến 1 năm

Xem chi tiết

Minisite

  • Website tuyển dụng dành riêng cho doanh nghiệp trên Việc làm 24h
  • Thể hiện văn hóa, đặc trưng từng công ty
  • Chuyên nghiệp, đẳng cấp

Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn

Việc Làm 24h trực tiếp tư vấn gói phí phù hợp và ưu đãi nhất. Liên hệ lại chỉ trong 30 phút.

Đăng ký ngay

Hotline cho Nhà tuyển dụng

Miền Bắc:
(024) 7308 2424
Miền Nam:
(028) 7308 2424