NỔI BẬT

Làm sao để chứng minh bạn là ứng viên phù hợp mà nhà tuyển...

Trong thị trường lao động khó khăn như hiện nay, hàng trăm người cùng ứng tuyển một công việc như bạn và nhiều người có khả năng tương đương, thậm chí hơn...