NỔI BẬT

Tọa Đàm: “Tốt Nghiệp Không Lo Thất Nghiệp”- Định hướng...

Tối ngày 18/07/2019, Công ty Cổ Phần Nguồn Nhân lực Siêu Việt đồng hành cùng Câu Lạc Bộ Nguồn Nhân Lực Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành...