Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 324 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Trên 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu Điện Việt nam
- Các chức năng nhiệm vụ chính: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo qui định của Tổng công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính, Phát hành Báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước; Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật và được Tổng công ty cho phép.
Thu gọn thông tin