Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
12 Võ Thị Sáu - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
12 Võ Thị Sáu - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
Thu gọn thông tin