Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 150 (B4), khu phố Bình Thuận , Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MINH THẠNHThửa đất số 305, tờ bản đồ số 150 (B4), khu phố Bình Thuận , Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Thu gọn thông tin