Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tầng 1,2,3 Tòa nhà số 354,356,360/2 và 360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tầng 1,2,3 Tòa nhà số 354,356,360/2 và 360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin