Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 5, Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Dưới 20 người
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAVE
Số 5, Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thu gọn thông tin