Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
446, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Coziland
446, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin