Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 5, Đường D1, KĐTM Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Giới thiệu doanh nghiệp
- Tư vấn, chăm sóc các khách hàng hiện tại về các sản phẩm của công ty, theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thương lượng giá cả, hợp đồng,thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng.
- Giới thiệu và tư vấn khách hàng về các dự án đang được triển khai của công ty.
- Tiếp cận khách hàng mới, tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng thông qua các công cụ tìm kiếm (được Công ty hướng dẫn).
- Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm nếu sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.
Thu gọn thông tin