Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
số 123 đường N2, Khu Khang Điền Mega Village, phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty về bên mảng xây dựng
- xây dựng cầu đường, dân dụng, XD khu công nghiệp,
- kinh doanh vật liệu XD
Thu gọn thông tin