Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 277, Vạn Xuân, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
20 - 150 người
Sản xuất đồ uống
Giới thiệu doanh nghiệp
- Tuyển dụng, bố trí nhân sự
- Tổ chức cơ cấu, định hình công việc của từng nhân sự
- Chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động
- Văn thư lưu trữ
- Công tác hồ sơ nhân sự
- Thực hiện chính sách nhân sự (lương, thưởng; chế độ phúc lợi)
- Các công việc văn phòng khác
Thu gọn thông tin