Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Khu công nghiệp Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh
150 - 300 người
Sản xuất, chế biến thực phẩm, Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Hanacans (HAC) là Công ty con thuộc Tập đoàn Showa Denko K.K. (SDK), có trụ sở tại quận Shinagawa, Tokyo, Nhật Bản. Sản phẩm của Hanacans là bộ lon nhôm hai mảnh sử dụng cho bia, nước giải khát có gaz, nước giả khát không có gaz.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.
Thu gọn thông tin