Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
142/9 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Tâm Đức

142/9 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin