Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 65, Đường Tân Thới Nhất 21, Khu phố 4 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật M.T

Số 65, Đường Tân Thới Nhất 21, Khu phố 4 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh.
Thu gọn thông tin