Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
DC1 : 5-7 Hoàng Việt , P4, Q.Tân Bình, TP.HCM
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
- Xây dựng nhà các loại
-Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp,thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ
Thu gọn thông tin