Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
636 - 638 Xa Lộ Hà Nội - Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Dưới 20 người
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Giới thiệu doanh nghiệp
636 - 638 Xa Lộ Hà Nội - Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHONG PHÚ


Thu gọn thông tin