Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
69/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
công ty kinh doanh mảng tư vấn đầu tư xây dựng trên cả nước

69/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin