Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty CP Viwaseen3
Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN- Bộ xây dựng)
Ngành nghề:
- Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, các công trình năng lượng, công trình kỹ thuật hạ tầng khác;
- Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước.
- Làm đại lý cho các hãng sản xuất vật tư, thiết bị trong và ngoài nước phục vụ sản xuất tiêu dùng.
- Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) và tư vấn xây dựng các công trình cấp thoát nước và môi trường

- Thiết kế và thi công khoan khai thác nước ngầm, khoan cọc nhồi, khoan thăm dò khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và xử lý nền móng công trình
Thu gọn thông tin