Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
TẦNG 4, CAO ỐC LỮ GIA PLAZA, SỐ 70 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP.HCM
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN CƯỜNG
TẦNG 4, CAO ỐC LỮ GIA PLAZA, SỐ 70 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP.HCM
Thu gọn thông tin