Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin