Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
110-112 Đường Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Viễn thông, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH ACI Communications Việt Nam
110-112 Đường Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin