Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
81/4 Đông Hưng Thuận 41, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12
Dưới 20 người
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
Giới thiệu doanh nghiệp
Sản xuất hộp cứng, bao bì hộp giấy, túi giấy....
Địa chỉ : 81/4 Đông Hưng Thuận 41, Phường Tân Hưng Thuận,
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin