Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
52/14 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Dưới 20 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH Bảy Sắc Cầu Vồng (Print Logic)
52/14 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin