Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
191Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dưới 20 người
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Giới thiệu doanh nghiệp
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
- Sửa chữa thiết bị điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Ngành chính)
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
- Cổng thông tin
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
- Sửa chữa thiết bị liên lạc
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Thu gọn thông tin