Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
19 đường 25A, phường bình trị đông B, quận Bình Tân
Dưới 20 người
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác), Vận tải hàng không
Giới thiệu doanh nghiệp
- Tiếp nhận sản phẩm + Sắp xếp hàng hóa + Đóng gói hàng hóa lại cho khách hàng
- Theo dõi, quản lý đơn hàng gửi đi Úc.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình nhận hàng;
- Thống kê, báo cáo các vấn đề, sự vụ phát sinh trong quá trình làm việc;
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý trực tiếp đề ra.
Thu gọn thông tin