Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 233 Bùi Văn Hòa, P.Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Trên 300 người
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dạy Nghề Cung Ứng Lao Động Thanh Niên Miền Đông
Số 233 Bùi Văn Hòa, P.Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Thu gọn thông tin