Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên 300 người
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm.
Thu gọn thông tin