Đăng nhập/Đăng ký

Công Ty TNHH Hào Hùng - Nhà Hàng Lúa Đại Việt

TP.HCM
Theo dõi •6
Chia sẻ
Liên hệ
Địa chỉ:
189-191-193 ĐƯỜNG ĐỀ THÁM, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1.
Quy mô:
150 - 300 người
Lĩnh vực:
Dịch vụ lưu trú, Dịch vụ ăn uống, Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch