Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
16/72/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP. HCM
Dưới 20 người
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Trụ sở chính tại USA được thành lập từ 1936, với hơn 80 văn phòng chi nhánh trên khắp các quốc gia trên thế giới. Chi nhánh tại Singapore được thành lập với hơn 40 năm phát triển. Nay, chi nhánh Việt Nam sẽ được dẫn dắt dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo nhiều kinh nghiệm từ Singapore.

Healthy Homes đang cần tìm những bạn mong muốn trao dồi bản thân, phát triển kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng cũng như đang tìm công việc có thu nhập ổn định.

Website Trụ Sở USA: https://rainbowsystem.com/
Thu gọn thông tin