Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland Co., Ltd.), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102051017 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 09 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, mã số doanh nghiệp: 0302723703 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 10 năm 2015.
Vietland là một Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán - Tư vấn, hiện nay Chúng tôi được phép cung cấp các dịch vụ như sau:
1. Dịch vụ Kiểm toán
­ Kiểm toán Báo cáo Tài chính
­ Kiểm toán dự án
­ Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở các thỏa thuận trước
­ Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính
­ Kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản
Thu gọn thông tin