Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tầng 5, Tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Dưới 20 người
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
Thu gọn thông tin