Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tòa nhà E-town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Trên 300 người
Hoạt động y tế
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)
Tòa nhà E-town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Thu gọn thông tin