Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
67 Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quân Tân Phú
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Vi Tính Phan Min Chuyên mua bán sửa chữa và bảo trì máy vi tính
67 Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quân Tân Phú
Thu gọn thông tin