Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
38/5A ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH

38/5A ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin