Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
757/5C Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Bình Triệu
757/5C Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin