Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Hải Phòng
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH Tada Việt Nam

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Trạng thái: Đang hoạt động
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.
Ngành nghề kinh doanh phụ: Lắp đặt hệ thống điện, Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, Hoạt động viễn thông có dây, Hoạt động viễn thông không dây, Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh và hoạt động viễn thông khác.
Thu gọn thông tin