Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
20 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
- Địa chỉ: 20 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chuyên về ngành nghề:
In kỹ thuật số trên vải
Thu gọn thông tin