Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
349/141, Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
150 - 300 người
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
Thu gọn thông tin