Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
19/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Chuyên sửa chữa PC và Mainboard Laptop, phân phối linh kiện Laptop, xử lý sự cố Desktop và máy in.

http:// vitinhttc.com
Thu gọn thông tin