Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
139 Lê Quang Định,Phường 14,Quận Bình Thạnh,Tp Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Dịch vụ lưu trú
Giới thiệu doanh nghiệp
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo nguồn thông tin khách hàng của công ty.
Tiếp đón khách hàng đến tham dự event marketing của công ty.
Tư vấn dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp đến khách hàng.
Kiến tạo,duy trì mạng lưới quan hệ khách hàng.
Thu gọn thông tin