Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q.3, TP.HCM
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty TNHH VN PIXEL chuyên về hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế xây dựng hình ảnh 3D xây dựng....
Thu gọn thông tin