Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
80 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty TNHH XNK White Leo
80 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Thu gọn thông tin