Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
46B Phan Tây Hồ, P. 7, Phú Nhuận
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Gà nướng Yummy
46B Phan Tây Hồ, P. 7, Phú Nhuận
Thu gọn thông tin