Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
27 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Là Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, Agribank luôn tiên phong đi đầu thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm các chỉ đạo của NHNN, nhất là trong cho vay, giảm lãi suất. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, trong năm 2018, Agribank đã áp dụng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay đồng thời, Agribank luôn tiên phong giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn. Cụ thể ngày 09 / 01 / 2018, Agribank quyết định hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng. Kể từ ngày 10 / 01 / 2018, Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ tối đa 6,5%/ năm xuống còn tối đa 6,0%/ năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8%/ năm xuống còn từ 7,5%/ năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên theo TT39 / 2016 / TT-NHNN có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Như vậy, ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018 do NHNN tổ chức chiều ngày 09 / 1 / 2018, thực hiện cam kết trước Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, Agribank là NHTM tiên phong thực hiện giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ khách hàng giảm bớt chi phí vốn. Đây là động thái tích cực của Agribank trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc tín dụng ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tích cực thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Tín dụng tiếp tục được mở rộng hợp lý và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng.

Góp phần hỗ trợ giảm chi phí kinh doanh nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng, Agribank chấp nhận giảm thu tài chính hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện tốt cho vay Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a / 2008 / NQ-CP đối với 64 huyện thuộc 18 tỉnh, thành trên cả nước; cho vay Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến 30 / 9 / 2018, Agribank đã thực hiện triển khai cho vay tại 100% các xã của cả nước theo chương trình xây dựng nông thôn mới với dư nợ trên 400.000 tỷ đồng, phục vụ gần 3 triệu khách hàng. Agribank tiết giảm chi phí hoạt động, dành kinh phí trên 300 tỷ đồng đối với các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục, y tế, đường giao thông nông thôn…
Thu gọn thông tin