Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
407 Núi Thành; P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Dưới 20 người
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Giới thiệu doanh nghiệp
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - Chi Nhánh Núi Thành - tp. Đà Nẵng
Địa chỉ ngân hàng VPBank Trụ sở chính: 407 - Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Trực thuộc chi nhánh Trực thuộc chi nhánh: Chi nhánh Đà Nẵng
Thu gọn thông tin