Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lô B4-8, khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20 - 150 người
Giáo dục và đào tạo
Giới thiệu doanh nghiệp
* Quản lý : Lập Kế hoạch chiến lược phát triển trung tâm, đào tạo hỗ trợ giáo viên.
* Giáo viên hướng dẫn: Đứng lớp phương pháp Superbrain, chăm sóc học viên & phụ huynh.
* Tư vấn viên: Chăm sóc khách hàng , tư vấn chương trình.
Thu gọn thông tin