Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
7/1,mỏ cày nam, bến tre
Dưới 20 người
Viễn thông, Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Giới thiệu doanh nghiệp
Woh247 ra đời một thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải quyết thông tin dữ liệu phần mềm, thanh toán điện nước internet tại nhà, tin tức online với nhân lực đông đảo làm tại nhà, qui mô hoạt động 25 đến 50 người. Tiêu chí hoạt động uy tín bền vững an toàn tuyệt đối.
Thu gọn thông tin