Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 125 Hai Bà Trưng, P.Bến nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Trên 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Viễn thông TP.HCM (VNPT TPHCM) hoạt động vê lĩnh vực bưu chính - viễn thông, CNTT.
Thu gọn thông tin